Medialle

Oikeutta aivovammautuneille ry on huhtikuussa 2018 perustettu yhdistys, joka on alkanut aktiivisesti nostamaan esiin tapauksia, joissa aivo- ja kaularankavammoja on alidiagnosoitu. Yhdistys kertoo julkisuuteen, kuinka vammautuneita on kohdeltu mielivaltaisesti ja huonoa vakuutustapaa osoittaen.

Yhdistyksen perustajat ovat eri tavoin aivo- ja kaularankavammautuneita, jotka ovat joutuneet käymään useiden vuosien ja jopa vuosikymmenten mittaisia taisteluja vakuutus- ja eläkeyhtiöitä, Kelaa ja muutoksenhakuelimiä vastaan. 

Yhdistys vaatii, että koko vakuutuslääkärijärjestelmä on muoltoiltava uudelleen nopealla aikataululla puolueettomaksi ja vakuutusyhtiöistä riippumattomaksi.

Yhdistyksellä on hallussaan ajantasainen lista kaikista vakuutusyhtiöiden, kelan ja muutoksenhakuelimien käyttämistä vakuutuslääkäreistä. Se tullaan julkistamaan ja kertomaan, mitkä tahot eivät halunneet kertoa tietoja käyttämistään vakuutuslääkäreistä, vaikka tiedot ovat julkisia.
Tulemme kertomaan Valtiokonttorin ylilääkärin Janne Leinosen kyseenalaisista tekemisistä, joista on tehty kantelu Eduskunnan Oikeusasiamiehelle.
Tulemme paljastamaan, miten Tapaturma-asiain korvauslautakunnan toimii ja määrää korvauskäytännöt eri tapaturmista.


Esiin nousee yhtenään tapauksia, joissa vaikeasti aivo- ja / tai niskavammautunut jää vaille riittävää hoitoa ja kaikkia korvauksia, koska onnettomuuden alkutiedot ovat puutteellisia. Haavat paikataan, murtumat kipsataan. Pää- ja niskasärkyyn annetaan buranaresepti.

Jos kolarin, kaatumisen, tippumisen tai pahoinpitelyn uhri vaikuttaa lääkärin mielestä hyväkuntoiselta ja keskustelee tai vastaa edes muutamaan esitettyyn kysymykseen, kirjataan potilastietoihin sana orientoitunut. Tämän taikasanan avulla vakuutusyhtiö yrittää vapautua velvoitteistaan. 

Aivo- ja kaularankavammat kehittyvät pitkällä aikavälillä, päivien, viikkojen ja kuukausien aikana. Luotettavaa aivo- tai kaularankavammadiagnoosia ei voi tehdä yhden ensiapukäynnin perusteella.

Tulemme esittämään muutoksia viime vuonna tehtyyn aivovammojen Käypä hoito-suositukseen, koska lähes kaikki tekijät ovat vakuutuslääkäreitä. Sen avulla on tarkoitus minimoida vakuutusyhtiöiden korvausvastuut.

Median yhteydenotot ja tiedustelut

Oikeutta aivovammautuneille ry:n toiminnasta lisätietoja antavat: 

Puheenjohtaja Anu Parkkonen  040 705 0506

Varapuheenjohtaja Nico Ojala   040 218 3714

etunimi.sukunimi(at)aivovamma.com
oav@aivovamma.com
https://www.facebook.com/oikeuttaaivovammautuneille/