Keitä me olemme.

 

Oikeutta aivovammautuneille ry - Rättvisa för de hjärnskadade rf


Yhdistyksen tarkoituksena on aivo- ja kaularankavammautuneiden:


 • Elämänlaadun ja itsenäisen suoriutumisen edistäminen yhteiskunnassa.
 • Sosiaalisen aseman parantaminen.
 • Hoidon ja kuntoutuksen edistäminen.
 • Tutkimusten ja kuntoutuksen kehittymiseen vaikuttaminen yhteistyössä eri tahojen kanssa.
 • Tiedon lisääminen aivo- ja kaularankavammoista sekä niitä sairastavien, että muun väestön keskuudessa.
 • Asiantuntijana toimiminen heitä koskevissa asioissa.
 • Etujen valvominen.

Vakuutuskäytäntöjen muuttaminen oikeudenmukaisemmaksi:

 • Pyrkiä kehittämään vakuutuslääkärijärjestelmää vastaamaan yleistä oikeustajua.
 • Vaatimalla Vakuutusoikeuden, muutoksenhakulautakuntien, vakuutusyhtiöiden ja työryhmien sekä lääkäreiden ja lakimiesten sidonnaisuudet läpinäkyviksi.
 • Vaikuttamalla lakeihin, asetuksiin ja käytäntöihin.
 • Vaatimalla hyvää hallintoa sekä tiedonsaantioikeutta.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys:


 • Harjoittaa valistus-, tiedotus, neuvonta- ja julkaisutoimintaa.
 • Tarjoaa vertaistuki- ja virkistystoimintaa sekä järjestää koulutusta.
 • Tekee tutkimuksia, kyselyitä ja selvityksiä.
 • Tekee esityksiä, kannanottoja ja antaa lausuntoja.
 • Tekee yhteistyötä eri potilasjärjestöjen kanssa sekä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.