Yhdenvertaisuus on perusoikeus, ei etuoikeus
Oikeutta aivovammautuneille ry - Rättvisa för de hjärnskadade rf

Välitämme oikeuksistasi


Muutos on mahdollinen vain, jos sen eteen tehdään töitä. Tämä ajatus oli lähtölaukaus Anu Parkkosen ja Nico Ojalan ideoimalle Oikeutta aivovammautuneille- yhdistykselle.

Tavoitteiden toteuttamiseksi yhdistys osallistuu aivo- ja kaularankavammautumiseen liittyvään mediakeskusteluun sekä tekee monimuotoisesti yhteiskunnallista vaikuttamistoimintaa.

Yhdistyksen yhtenä tavoitteena on, että aivo- ja kaularankavammautuneet otetaan huomioon tasavertaisina kansalaisina ja vammautuneet otetaan mukaan heitä koskevaan päätöksentekoon.

Yhdistys vaatii aivo- ja kaularankavammautuneille laadukasta ja yhdenmukaista hoitoa sekä kuntoutusta riippumatta hoitavasta tahosta, paikkakunnasta tai sosiaalisesta asemasta.

UUTISET

Eilen eduskunnan kyselytunnin jälkeen käytiin lehetekeskustelu Pertti Latvalan tekemästä kansalaisaloitteesta jonka otsikossa on käytetty sanaa "Mielivaltainen" ja ihan oikeutetusti, tuo vakuutusyhtiöiden hylkyautomaatti työtapa joka jättää kaikki hoitavien lääkärien asianmukaiset lausunnot huomioimatta on täysin mielivaltaista.